Jobb beskrivning för en elektriker

Yrket elektriker är ett hyfsat populärt yrke, speciellt sedan programmet el blev tillgängligt som gymnasieval för unga. Det är kanske svårt att sätta sig in i hur en del elektriker jobbar och vad dom gör, tänker man på det så får man mest bara upp bilden av en massa sladdar och en person med arbetskläder. Vi ska sätta oss in lite i vilka olika arbetsmiljöer en elektriker vistas i och vad dom gör.

 Vad gör en elektriker?
Det finns de elektriker som bara jobbar med att åka runt till olika hushåll för att dra ny el, lösa problem med el som inte fungerar eller installera saker så som olika lampsystem och säkringar.

 En del elektriker jobbar även bara på industrier och underhåller maskinerierna som kan vara väldigt komplicerade och det kräver en elektriker som är specialicerad på industrimaskineri. Många elektriker är anställda på de olika industrierna eller byggarbetsplatserna men många har eget företag där dom marknadsför sig själva.

 Uppgifter för en elektriker är att studera diagram, specifikationer och manualer och därgenom diagnostisera elektriska problem. Dom felsöker olika elektriska system och genomföra olika tester för att hitta felen.

 Efter att dom hittat felet så kan dom ersätta delar och komponenter som är trasiga med nya och då krävs montagearbete av detta.

 En annan uppgift som elektriker har är att göra en installations layout för ett nybygge helt baserat på vad det är som ska byggas. Det kräver lång tid av planering av material, fuktion och framför allt säkerhet. Sedan ska arbetet genomföras genom att koppla olika så kallade matare, rör och ledningar.

 Social kontakt
När man är elektriker så kanske man tänker att det är ett jobb för en ensamvarg då man oftast ser dom stå och pilla med sladdar i ett hörn men den sociala kontakten måste vara god och fungera bra då det oftast är ett jobb som innebär problemlösning för el och eljour. Det måste finnas en god kommunikation mellan elektrikern och kunden.

 Regler och lagar
I och med att el i många fall där det går fel har katastrofala följder så måste elektriker alltid sätta säkerheten först. Dom måste vara duktigt pålästa och noggranna med hur sladdar kopplas och hur hela det elektriska systemet fungerar med till exempel olika byggmaterial som finns på den plats där dom jobbar. Nya säkerhetsregler kommer med jämna mellanrum och då är viktigt att man hänger med och håller sig uppdaterad.