Att arbeta som elektriker innebär allra oftast att man har en trygg position, det ser inte ut att bli någon arbetsbrist de kommande åren, snarare tvärtom. De flesta el-firmorna är seriösa verksamheter som värnar om sina anställda, och de borde de göra eftersom kompetensen är en bristvara i dagsläget. Sen är det självfallet viktigt att man är noggrann som elektriker så att man inte råkar få en stöt och gör sig illa! Men det gör oftast inte att man blir av med jobbet.

Ett bra yrke för den som vill garantera sig arbete

De flesta hantverksyrken har att göra idag, det råder brist på arbetskraft inom dessa yrken och det gör att om man kan garantera sig själv arbete – självfallet krävs det att man är plikttrogen, duktig och noggrann på jobbet som inom alla andra yrken, men är man det så ser arbetsmöjligheterna inte ut att sina på väldigt länge.

Bra lön och bra fack

El-facken gör ett bra jobb i att upprätthålla goda avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare, vill man dessutom vara helt säker på att få en bra ersättning om man skulle bli sjuk man skaffa en så kallad inkomstförsäkring. En inkomstförsäkring skjuter till en bit av mellanskillnaden mellan den lön man brukar få och den lön som försäkringskassan kan betala ut. Detta kan vara viktigt att ha om man har höga utgifter och litet sparkapital. Vem som helst kan bli sjuk eller skada sig så att man inte kan jobba.

Eltekniker och servicetekniker

Vill man höja lönen ett steg och få lite större ansvar på jobbet så kan man vidareutbilda sig till tekniker. Som tekniker behöver man ha lite större kunskaper om ett visst område av teknik som ofta har med el att göra. Servicetekniker arbetar oftast med att serva en viss typ av teknik.

En relativt kort utbildning med garanterade jobb

Man kan läsa till elektriker på 2 år, och då är mycket av tiden ägnad åt praktik där man följer en elektriker som redan jobbar inom yrket. Efter avslutad utbildning så är det nästan garanti på att det finns en tillsvidareanställning väntades på en. De flesta blir anställda av firman de praktiserat på. Man kan läsa energiprogrammet på Komvux, gymnasium eller gå en yrkesinriktad utbildning (YH) för att bli elektriker.